ระบบเสียงประกาศ/กระจายเสียงแบบวิถีไหม่ (New Normal Audio Broadcasting)

-#### ขออภัย ช่วงนี้ ชุดสถานีส่งใช้ Demo ให้กับผู้ที่สนใจ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และใกล้เคียง อาจมีช่วงหยุดกระจายเสียงบ้าง เป็นช่วงบางเวลาที่มีการเดินทาง #####่

สนใจสินค้าหรือต้องการให้นำไปสาธิต กรุณาติดต่อ 0863175577 หรือตัวแทนผู้จำหน่ายในพื้นที่