หน้าเว็บ ตัวอย่าง การกระจายเสียงแบบวิถีใหม่ (New Normal Audio Broadcasting System)

-#### กดปุ่ม ด้านล่าง เพื่อทดลองรับฟังเสียง และกด เมื่อต้องการหยุดฟัง ###หากกดเล่นแล้วไม่ตอบสนองหรือไม่มีเสียงแสดงว่าไม่มีการกระจายเสียง##

สอบถามสินค้า หรือต้องการให้สาธิตสินค้า กรุณาติดต่อ 0863175577 หรือตัวแทนผู้จำหน่ายในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบเสียงไอพี เสียงไร้สายผ่านเน็ต เสียงไร้สายไอพี ระบบเสียงผ่าน IP Network เสียงผ่านซิม ระบบเสียงไร้สาย ระบบกระจายเสียงไร้สาย ระบบประกาศเสียง ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงประกาศ