ระบบกระจายเสียงไร้สายอัจฉริยะ

สอบถามเพิ่มเติม โทร 089-5994595

หจก.พี เค อิเล็กโทรนิคส์ แอนด์ ซันส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา